Venezia

Capello point

Strada Nova – Tabaccheria
Venezia